Subiecte 2009

Descarca direct:
A_limba_si_literatura_romana
C_limba_italiana_acord_bilateral
C_limba_si_literatura_croata

C_limba_si_literatura_germana_materna
C_limba_si_literatura_maghiara
C_limba_si_literatura_sarba
C_limba_si_literatura_slovaca
C_limba_si_literatura_turca
C_limba_si_lteratura_ucraineana

D_geografie_Europa_Romania_Uniunea_Europeana
D_geografie_Europa_Romania_Uniunea_Europeana_in_limba_maghiara
D_istorie
D_istorie_in_limba_germana
D_istorie_in_limba_maghiara
D_istorie_in_limba_slovaca

D_matematica_MT1
D_matematica_MT1_in_limba_germana
D_matematica_MT1_in_limba_maghiara
D_matematica_MT1_in_limba_sarba
D_matematica_MT1_in_limba_slovaca
D_matematica_MT1_in_limba_ucraineana

D_matematica_MT2
D_matematica_MT2_in_limba_germana
D_matematica_MT2_in_limba_maghiara
D_matematica_MT3_M4
D_matematica_MT3_M4_in_limba_germana
D_matematica_MT3_M4_in_limba_maghiara

D_matematica_MT3_M4_in_limba_ucraineana
E_Biserica_Adventista_dogmatica
E_Biserica_Adventista_studiul_bibliei
E_Biserica_Baptista_doctrine_biblice
E_Biserica_Baptista_studiul_bibliei_studiul_vt_nt
E_Biserica_Greco_Catolica_catehism

E_Biserica_Greco_Catolica_studiu_biblic
E_Biserica_Ortodoxa_dogmatica_ortodoxa
E_Biserica_Ortodoxa_istoria_bisericii_ortodoxe_romane
E_Biserica_Penticostala_doctrine_biblice
E_Biserica_Penticostala_pneumatologie
E_Biserica_Reformata_studii_biblice_istoria_bisericii_reformate

E_Biserica_Reformata_studii_biblice_vt_nt
E_Biserica_Romano_Catolica_catehism_limba_maghiara
E_Biserica_Romano_Catolica_catehism_limba_romana
E_Biserica_Romano_Catolica_studiu_biblic_studiul_vt_nt_limba_maghiara
E_Biserica_Romano_Catolica_studiu_biblic_studiul_vt_nt_limba_romana
E_Biserica_Unitariana_studii_biblice_istoria_bisericii_unitariene_limba_maghiara

E_Biserica_Unitariana_studii_biblice_istoria_bisericii_unitariene_limba_romana
E_Biserica_Unitariana_studii_biblice_vt_nt_limba_maghiara
E_Biserica_Unitariana_studii_biblice_vt_nt_limba_romana
E_Cultul_Musulman_limba_romana
E_Cultul_Musulman_limba_turca
E_an_chim_calit_cant_supr_contr_calit_ap_pot

E_an_chim_calit_cant_supr_contr_calit_ap_pot_lm
E_analiz_proc_fabric_preg_urm_productiei
E_anatomie_si_fiziologie_umana_si_genetica
E_anatomie_si_fiziologie_umana_si_genetica_in_limba_germana
E_anatomie_si_fiziologie_umana_si_genetica_in_limba_maghiara
E_asig_calit_analiza_instrumentala

E_asig_calit_analiza_instrumentala_lm
E_asig_calit_chimia_sist_silicatice
E_asigurarea_calitatii
E_asigurarea_calitatii_lm
E_biologie_vegetala_si_animala
E_biologie_vegetala_si_animala_in_limba_germana

E_biologie_vegetala_si_animala_in_limba_maghiara
E_biologie_vegetala_si_animala_in_limba_sarba
E_biologie_vegetala_si_animala_in_limba_slovaca
E_bioteh_mod_cr_anim_anat_fiz_anim
E_chimie_anorganica_I_niv_I_si_II
E_chimie_anorganica_I_niv_I_si_II_in_limba_germana

E_chimie_anorganica_I_niv_I_si_II_in_limba_maghiara
E_chimie_anorganica_nivel_I_si_II_in_limba_sarba
E_chimie_anorganica_nivel_I_si_II_in_limba_ucraineana
E_chimie_organica_I_niv_I_niv_II
E_chimie_organica_I_niv_I_s_II_in_limba_maghiara
E_chimie_organica_I_niv_I_si_II_in_limba_germana

E_chimie_programa_III
E_chimie_programa_III_in_limba_germana
E_chimie_programa_III_in_limba_maghiara
E_comunic_viz_sist_inreg_inf_audioviz
E_comunic_viz_tehn_multimed_sunet_multimed
E_cond_calit_ind_alim_det_fals

E_cond_calit_ind_alim_det_fals_lm
E_cond_calit_ind_alim_mark
E_cond_calit_ind_alim_mark_lm
E_contr_proc_bio_ind_alim_proc_tehn_ind_alim
E_contr_proc_bio_ind_alim_proc_tehn_ind_alim_lm
E_controlul_calit_intret_exploat_utilaj

E_controlul_calit_intret_exploat_utilaj_lm
E_dendrom_sort_lemn_plant_lemn_int_forest
E_des_constr_lucr_pub_mas_constr_lucr_publ
E_des_constr_lucr_pub_mas_constr_lucr_publ_lm
E_des_tehn_constr_lucr_publ_des_tehn_instal
E_des_tehn_constr_lucr_publ_des_tehn_instal_lm

E_des_tehn_inst_masurat_instal
E_des_tehn_inst_masurat_instal_lm
E_des_tehn_topogr_elem_plan_nivelm
E_desen_tehn_top_elemente_planim_nivelment_lm
E_det_val_nutr_prod_alim_tehn_analiz_laborat
E_det_val_nutr_prod_alim_tehn_analiz_laborat_lm

E_doc_tehn_exec_ptr_prod_lemn_tehn_mark
E_document_tehn_economica
E_ecolog_forest_org_leg_silvica
E_ecologie_forest_organiz_legislatie_forest_lm
E_economie
E_economie_in_limba_germana

E_economie_in_limba_maghiara
E_fabric_prod_ind_sticlei_fabr_prod_ceram
E_fen_risc_hidro_met_calc_prog_prel_prim_dat
E_fen_risc_hidro_met_calc_prog_prel_prim_dat_lm
E_filosofie
E_filosofie_in_limba_germana

E_filosofie_in_limba_maghiara
E_filosofie_in_limba_sarba
E_filosofie_in_limba_slovaca
E_fizica_mecanica
E_fizica_mecanica_in_limba_germana
E_fizica_mecanica_in_limba_maghiara

E_fizica_optica
E_fizica_optica_in_limba_germana
E_fizica_optica_in_limba_maghiara
E_fizica_producerea_si_utilizarea_curentului_continuu
E_fizica_producerea_si_utilizarea_curentului_continuu_in_limba_germana
E_fizica_producerea_si_utilizarea_curentului_continuu_in_limba_maghiara

E_fizica_termodinamica
E_fizica_termodinamica_in_limba_germana
E_fizica_termodinamica_in_limba_maghiara
E_geografie_Europa_Romania_Uniunea_Europeana
E_geografie_Europa_Romania_Uniunea_Europeana_in_limba_maghiara
E_geografie_generala

E_geografie_generala_in_limba_germana
E_geografie_generala_in_limba_maghiara
E_gest_ev_ec_manag_calit_dom_san_vet_p1
E_igiena_sec_muncii_prot_mediului_ingrij_par
E_igiena_sec_muncii_prot_mediului_ingrij_par_lm
E_imprimarea_clasica

E_informatica_C
E_informatica_C_in_limba_germana
E_informatica_C_in_limba_maghiara
E_informatica_Pascal
E_informatica_Pascal_in_limba_germana
E_informatica_Pascal_in_limba_maghiara

E_informatica_intensiv_C
E_informatica_intensiv_C_in_limba_germana
E_informatica_intensiv_C_in_limba_maghiara
E_informatica_intensiv_Pascal
E_informatica_intensiv_Pascal_in_limba_germana
E_informatica_intensiv_Pascal_in_limba_maghiara

E_istoria_artei_si_arhitecturii
E_istoria_artelor_si_arhitecturii_in_limba_maghiara
E_istoria_baletului
E_istoria_muzicii
E_istoria_muzicii_in_limba_maghiara
E_istoria_teatrului

E_istoria_teatrului_in_limba_maghiara
E_istorie
E_istorie_in_limba_germana
E_istorie_in_limba_maghiara
E_istorie_in_limba_slovaca
E_limba_engleza_L1_bilingv

E_limba_engleza_L1_intensiv
E_limba_engleza_L1_normal_L2
E_limba_engleza_L3_minoritati
E_limba_franceza_L1_bilingv
E_limba_franceza_L1_intensiv
E_limba_franceza_L1_normal_si_L2

E_limba_franceza_L3_minoritati
E_limba_germana_moderna_L1_bilingv
E_limba_germana_moderna_L1_intensiv_si_L1_3_4_ore
E_limba_germana_moderna_L1_normal_si_L2
E_limba_germana_moderna_L3_minoritati
E_limba_greaca_moderna_2_ore

E_limba_greaca_moderna_4_5_ore
E_limba_italiana_L1_bilingv
E_limba_italiana_L1_intensiv
E_limba_italiana_L1_normal_si_L2
E_limba_italiana_L3_minoritati
E_limba_japoneza

E_limba_latina
E_limba_portugheza_L1_3_4_ore
E_limba_portugheza_L1_bilingv
E_limba_rusa_L1A
E_limba_rusa_L2A
E_limba_rusa_L3

E_limba_spaniola_L1_bilingv
E_limba_spaniola_L1_intensiv
E_limba_spaniola_L1_normal_si_L2
E_limba_spaniola_L3_minoritati
E_literatura_universala
E_literatura_universala_in_limba_germana

E_literatura_universala_in_limba_maghiara
E_literatura_universala_in_limba_sarba
E_logica_si_argumentare
E_logica_si_argumentare_in_limba_maghiara
E_manag_calit_agrotur_gest_ev_ec_constr_am_ag
E_manag_calit_agrotur_gest_ev_ec_constr_am_ag_lm

E_manag_calit_dom_agric_gest_ev_ec
E_manag_calit_dom_san_vet_anat_fiz_anim_comp
E_manag_calit_elab_document_tehn_mobilier
E_manag_calit_elab_document_tehn_mobilier_lm
E_manag_calit_prot_med_rep_graf_ob_elem_hidro
E_manag_calit_prot_med_rep_graf_ob_elem_hidro_lm

E_manag_salon_cosmet_ingrij_corp_omenesc
E_manag_salon_cosmet_ingrij_corp_omenesc_lm
E_mark_afacerilor_med_concurential_afac
E_mark_afacerilor_med_concurential_afac_lm
E_mark_agrotur_planif_finant_afac_agrotur
E_mark_agrotur_planif_finant_afac_agrotur_lm

E_mark_prod_agric_manag_expl_agric
E_mark_prod_agric_manag_expl_agric_lm
E_mat_prime_ind_chim_analiza_apei
E_mat_prime_ind_chim_analiza_apei_lm
E_mat_prime_mobila_amenaj_int_calit_mobilei
E_op_baza_laborat_supr_contr_calit_ape_nat

E_op_baza_laborat_supr_contr_calit_ape_nat_lm
E_operat_transf_masa_trat_ep_apelor
E_pedagogie
E_pedagogie_in_limba_germana
E_pedagogie_in_limba_maghiara
E_pedagogie_in_limba_ucraineana

E_planif_operat_finant_afacerii
E_planif_operat_finant_afacerii_lm
E_planif_org_prod_asig_calit
E_planif_org_prod_asig_calit_lm
E_planif_org_prod_sist_tehn_fabric_lm
E_planif_organiz_prod_sisteme_tehnolog_fabric

E_pregatire_sportiva_teoretica
E_pregatire_sportiva_teoretica_in_limba_maghiara
E_prin_met_design_realiz_anim_multi_pr_interf
E_procesare_text_culoare_poligrafie
E_procesare_text_culoare_poligrafie_lm
E_proiect_prod_tipografice

E_psihologie
E_psihologie_in_limba_germana
E_psihologie_in_limba_maghiara
E_regen_ingrij_arboret_expl_masei_lemnoase
E_rotative_off_hartie_bob_finis_integrata
E_sanat_securit_munc_planif_org_prod

E_sanat_securit_munc_planif_org_prod_lm
E_sist_inreg_informatii_audiovizuale
E_sociologie
E_sociologie_in_limba_maghiara
E_studiul_formelor_si_desenul_arte_ambient_arhi_si_design
E_studiul_formelor_si_desenul_arte_ambient_arhi_si_design_in_limba_maghiara

E_studiul_formelor_si_desenul_arte_plastice_si_decorative
E_studiul_formelor_si_desenul_arte_plastice_si_decorative_in_limba_maghiara
E_studiul_formelor_si_desenul_patrimoniu_seminare_teologice
E_tehn_mas_asig_calit
E_tehn_mas_dom_asambl_mecanice
E_tehn_mas_dom_asambl_mecanice_lm

E_tehn_mas_sisteme_automatiz
E_tehn_mas_sisteme_automatiz_lm
E_tehn_tehnologii_cinema_teh_video
E_tehnoredact_proiectare_machetare
E_tehnoredact_proiectare_machetare_lm
F_anatomie_si_fiziologie_umana_si_genetica

F_anatomie_si_fiziologie_umana_si_genetica_in_limba_germana
F_anatomie_si_fiziologie_umana_si_genetica_in_limba_maghiara
F_biologie_vegetala_si_animala
F_biologie_vegetala_si_animala_in_limba_germana
F_biologie_vegetala_si_animala_in_limba_maghiara
F_biologie_vegetala_si_animala_in_limba_sarba

F_biologie_vegetala_si_animala_in_limba_slovaca
F_chimie_anorganica_I_niv_I_si_II
F_chimie_anorganica_I_niv_I_si_II_in_limba_germana
F_chimie_anorganica_I_niv_I_si_II_in_limba_maghiara
F_chimie_anorganica_I_niv_I_si_II_in_limba_sarba
F_chimie_anorganica_I_niv_I_si_II_in_limba_ucraineana

F_chimie_organica_I_niv_I_si_II
F_chimie_organica_I_niv_I_si_II_in_limba_germana
F_chimie_organica_I_niv_I_si_II_in_limba_maghiara
F_chimie_programa_III
F_chimie_programa_III_in_limba_germana
F_chimie_programa_III_in_limba_maghiara

F_economie
F_economie_aplicata
F_economie_aplicata_in_limba_maghiara
F_economie_in_limba_germana
F_economie_in_limba_maghiara
F_educatie_anteprenoriala_in_limba_maghiara

F_educatie_antreprenoriala
F_filosofie
F_filosofie_in_limba_germana
F_filosofie_in_limba_maghiara
F_filosofie_in_limba_sarba
F_filosofie_in_limba_slovaca

F_fizica_mecanica
F_fizica_mecanica_in_limba_germana
F_fizica_mecanica_in_limba_maghiara
F_fizica_optica
F_fizica_optica_in_limba_germana
F_fizica_optica_in_limba_maghiara

F_fizica_producerea_si_utilizarea_curentului_continuu
F_fizica_producerea_si_utilizarea_curentului_continuu_in_limba_germana
F_fizica_producerea_si_utilizarea_curentului_continuu_in_limba_maghiara
F_fizica_termodinamica
F_fizica_termodinamica_in_limba_germana
F_fizica_termodinamica_in_limba_maghiara

F_geografie_Europa_Romania_Uniunea_Europeana
F_geografie_Europa_Romania_Uniunea_Europeana_in_limba_maghiara
F_geografie_generala
F_geografie_generala_in_limba_germana
F_geografie_generala_in_limba_maghiara
F_istorie

F_istorie_in_limba_germana
F_istorie_in_limba_maghiara
F_istorie_in_limba_slovaca
F_limba_engleza_L1_bilingv
F_limba_engleza_L1_intensiv
F_limba_engleza_L1_normal_L2

F_limba_engleza_L3_minoritati
F_limba_franceza_L1_bilingv
F_limba_franceza_L1_intensiv
F_limba_franceza_L1_normal_si_L2
F_limba_franceza_L3_minoritati
F_limba_germana_moderna_L1_bilingv

F_limba_germana_moderna_L1_intensiv_si_L1_3_4_ore
F_limba_germana_moderna_L1_normal_si_L2
F_limba_germana_moderna_L3_minoritati
F_limba_italiana_L1_bilingv
F_limba_italiana_L1_intensiv
F_limba_italiana_L1_normal_si_L2

F_limba_italiana_L3_minoritati
F_limba_latina
F_limba_rusa_L1A
F_limba_rusa_L1B
F_limba_rusa_L2A
F_limba_rusa_L2B

F_limba_rusa_L3
F_limba_spaniola_L1_bilingv
F_limba_spaniola_L1_intensiv
F_limba_spaniola_L1_normal_si_L2
F_limba_spaniola_L3_minoritati
F_logica_in_limba_maghiara

F_logica_si_argumentare
F_matematica_MT3_M3
F_matematica_MT3_M3_in_limba_maghiara
F_matematica_MT3_M4_M5
F_matematica_MT3_M5
F_matematica_MT4_IX_X

F_matematica_MT4_in_limba_germana
F_matematica_MT4_in_limba_maghiara
F_psihologie
F_psihologie_in_limba_germana
F_psihologie_in_limba_maghiara


C_limba_germana_materna
 • C_limba_italiana_L1_bilingv
  Restul de variante le gasiti aici.
 • Grabiti-va sa terminati cele din 2008 pana atunci, multa bafta!
 • 0 comentarii:

  Trimiteți un comentariu

  Mesajul tau!

  Horoscop Urania Maya Secret | Muzica Muzica Populara StefBlog - Blog de programator